ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมปศุสัตว์ รายงานยอดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยปี 2565 สูงถึง 2 แสน 8 หมื่นล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และคาดว่าปี 2566 ยอดส่งออกจะสูงถึง 3 แสนล้านบาท

กรมปศุสัตว์ รายงานยอดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยปี 2565 สูงถึง 2 แสน 8 หมื่นล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และคาดว่าปี 2566 ยอดส่งออกจะสูงถึง 3 แสนล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้ทราบรายงานจากกรมปศุสัตว์ว่า ยอดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารของไทยในปี 2565 มูลค่าส่งออกสูงถึง 2 แสน 8 หมื่นล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2566 ยอดส่งออกอาจสูงถึง 3 แสนล้านบาท โดยมีสินค้าหลักคือ เนื้อไก่ ที่มีปริมาณความต้องการบริโภคของตลาดญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน และสหภาพยุโรป ทำให้การผลิตและการส่งออกจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณการทำงานของทุกหน่วยงาน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ที่ใส่ใจดูแล ควบคุมคุณภาพ และปัจจัยการผลิตสินค้า จนถึงมาตรการส่งออกสู่ท้องตลาด ให้ได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกำชับทุกหน่วยงานพัฒนาศักยภาพดูแลทุกกระบวนการ เพื่อคุณภาพที่ดีของสินค้า เป็นภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือที่สำคัญของสินค้าไทย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า อาหารสัตว์เลี้ยงของไทยมีโอกาสเพิ่มทั้งในประเทศและตลาดโลก เนื่องจากอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยมีคุณภาพ มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคฐานตลาดผู้เลี้ยงสัตว์ และมีกระบวนการการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ได้ควบคุมคุณภาพมาตรฐานระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากเยอรมนี และสหรัฐฯ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More