ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประเด็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่อง รัฐบาลกำหนดวงเงินการกู้เงินชดเชยการขาดดุลในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕.๙๓ แสนล้านบาท

ประเด็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่อง รัฐบาลกำหนดวงเงินการกู้เงินชดเชยการขาดดุลในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕.๙๓ แสนล้านบาท

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More