ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจส่งออกไทยขยายตัวดีขึ้น หลังจีนผ่อนคลายมาตรการ Zero-COVID

กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจส่งออกไทยขยายตัวดีขึ้น หลังจีนผ่อนคลายมาตรการ Zero-COVID

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า การเปิดประเทศของจีน หลังจากดำเนินนโยบาย Zero-COVID มานานกว่า 3 ปี ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการส่งออกไปยังตลาดจีน โดยประเมินว่าในปี 2566 ตลาดจีนจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง ซึ่งจีนเป็นตลาดส่งออกหลักของผลไม้ไทย และเป็นแหล่งส่งออกสินค้าขั้นกลาง อาทิ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งนำเข้าอันดับหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ไทยนำเข้าเครื่องจักรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกล

จากการเปิดประเทศที่เร็วขึ้น จะช่วยเร่งให้การส่งออกไปประเทศจีนกลับมามีทิศทางที่สดใสอีกครั้ง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในของจีนที่กลับมาดำเนินการใกล้เข้าสู่ระดับปกติ ด้วยประชากรจีนที่มีจำนวนมาก เมื่อการบริโภคและการผลิตฟื้นตัว จะผลักดันการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้กรอบ “เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน และ RCEP” ทำให้จีนนำเข้าสินค้าจากไทยในราคาถูก โดยเฉพาะผลไม้ ที่จะผ่านด่านทางบกได้อย่างสะดวกขึ้น รวมทั้งความพร้อมในการตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้าของด่านรถไฟโม่ฮาน ที่จะช่วยให้ต้นทุนผู้ส่งออกต่ำลง นอกจากนี้ สินค้าอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าแฟชั่น ที่เติบโตตามการเปิดเมืองก็จะกลับมา ขณะที่สินค้าเกี่ยวกับการแพทย์และสินค้าสำหรับป้องกันรักษาโรคก็จะได้อานิสงส์จากการติดเชื้อโควิดที่จะเพิ่มขึ้นในจีนเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่อาจจะได้รับผลกระทบ หากจีนต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้ง อาทิ ทุเรียน มันสำปะหลัง ไม้ยางพารา และเคมีภัณฑ์ เนื่องจากพึ่งพาตลาดจีนอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงควรวางแผนกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดศักยภาพอื่นๆ มากขึ้น รวมทั้งสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนการวางแผนทางการเงินที่รัดกุม เพื่อรับมือความเสี่ยงของตลาดจีนที่อาจจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230110114748631

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More