ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ณ สิ้นปี 65

กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ณ สิ้นปี 65

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  กรมบัญชีกลาง โทร 0-2127-7000

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More