ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ม.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง

กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ม.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง

 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ  Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7000 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More