ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ กระจายรายได้สู่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เชิญชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวบนถนนสาย สพ.4042 สพ.3043 และ สพ.4002

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ กระจายรายได้สู่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เชิญชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวบนถนนสาย สพ.4042 สพ.3043 และ สพ.4002

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ กระจายรายได้สู่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เชิญชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวบนถนนสาย สพ.4042 สพ.3043 และ สพ.4002

สู่จุดกางเต็นท์เขื่อนกระเสียวและอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เชิญชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวบนถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.4042 ถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.3043 และถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.4002 จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่ริมเขื่อนกระเสียวและอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการสนับสนุนเส้นทางและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ หากนักท่องเที่ยวเดินทางจากกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล ใช้เวลาไม่นาน เหมาะสำหรับทุกวัยที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยบริเวณจุดกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติมีให้เลือกหลายจุด ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี หมวดบำรุงทางหลวงชนบทด่านช้าง มีจุดกางเต็นท์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ซึ่งหากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเดินทางได้ดังนี้
1. ถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.3043 โดยเริ่มต้นเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางบนถนน ทล.321 แล้วมุ่งหน้าต่อมาที่ถนน ทล.3038 เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนน ทล.3264 จนถึง กม. ที่ 16+000 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ทล.333 ถึงสี่แยกหอนาฬิกาอำเภอด่านช้าง เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเข้าไปประมาณ กม. ที่ 1+600 ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท สพ.3043 ตรงไปถึง กม. ที่ 3+500 จะถึงบ้านสวนขวัญ มุ่งหน้าตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายจะถึงไร่ชมอิน
2. ถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.4002 โดยใช้ถนน ทล.3086 ถึง กม. ที่ 100+050 ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.4002 มุ่งหน้าตรงไปถึง กม. ที่ 7+900 เลี้ยวขวา 230 เมตร และสังเกตป้ายตามทาง เพื่อไปยังบ้านไร่ท้ายเขื่อน หรือเลี้ยวซ้ายไปยังถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.4002 กม. ที่ 10+000 เลี้ยวขวา 230 เมตร และสังเกตป้ายตามทาง เพื่อไปยังหาดทรายท้ายเขื่อน อีกหนึ่งสถานที่อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน มุ่งหน้ามาที่ถนน ทล.3086 ถึง กม. ที่ 66+100 เลี้ยวขวาเข้า ทล.3480 ถึง กม. ที่ 13+600 ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.4042 มุ่งหน้าตรงเข้าไปถึง กม. ที่ 4+200 ให้เลี้ยวขวามุ่งหน้าตรงเข้าไปอีก 1.6 กิโลเมตร เบี่ยงขวาจะถึงไร่แตงโมชายสิบ เบี่ยงซ้ายถึง Thammachard Campground (ลานกางเต็นท์ธรรมชาติ) ส่วนเส้นทางไร่คงเดือน ให้มุ่งหน้าจากถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.4042 ต่อจากทางแยกเดิม ถึง กม. ที่ 5+000 ให้เลี้ยวขวา ตรงเข้ามา 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตรงมา 500 เมตร จะถึงไร่คงเดือนแคมป์ปิ้ง
ทั้งนี้ ทช. ขอความร่วมมือประชาชนโปรดระมัดระวังในการขับขี่ และโปรดสังเกตป้ายจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทด่านช้าง โทร. 0 3544 0965 หรือสายด่วน ทช. โทร. 1146

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More