ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เพิ่มโอกาสผู้หางานทำ เชิญชวนร่วมงาน มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ “สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ การมีงานทำ” 11-12 มกราคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เพิ่มโอกาสผู้หางานทำ เชิญชวนร่วมงาน มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ “สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ การมีงานทำ” 11-12 มกราคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางสาวอุดม อ่วมละออ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทยมีงานทำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ “สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ การมีงานทำ” ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคมนี้ เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม หาข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ การศึกษา ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ลดปัญหาการว่างงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับโลกอาชีพสายวิชาการ OPen House การนำเสนอแนวทางการประกอบอาชีพจากผู้ประกอบการอิสระ อาชีพในสถานประกอบการ อาชีพเสมือนจริงจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สาธิตการฝึกอาชีพอิสระ 20 อาชีพ จากภาคตะวันตก รับสมัครงาน สัมภาษณ์งานโดยตรง กับนายจ้าง 50 บริษัท และผ่านทางออนไลน์ โปรแกรมซูม บรรยายนักขายออนไลน์ ผู้นำด้านอาชีพ และแนะแนวอาชีพ พร้อมทดสอบความถนัด จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มกราคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230111092108905

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More