ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด้วยกลไกการทำงานของ DGA

DGA ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด้วยกลไกการทำงานของ DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ นำโดย นายเอนก ฉายรังษี รรก. ผอ.ส.10 เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่อง “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565” ด้วยกลไกการทำงานของ DGA อาทิ ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ workD Platform และระบบอื่นๆ ที่ให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนแนวทางการรักษาความปลอดภัยและข้อควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ สำนักงาน DGA
 
โดยมี ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ DGA บรรยายเรื่อง การสนับสนุน พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 พร้อมเล่าให้ฟังถึงเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ที่ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดภาระเอกสาร ลดเวลาติดต่อราชการ และลดการเดินทาง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และ นายศิวัสน์ ลายสนิทเสรีกุล ทีมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ มาเล่าให้ฟังถึง ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) ด้วย

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)