ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ร่วมกับ สคก. เปิดอบรมระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 2 หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ สำหรับหน่วยงานรัฐ

DGA ร่วมกับ สคก. เปิดอบรมระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 2 หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ สำหรับหน่วยงานรัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา จัดอบรมระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 2 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการใช้งานและความพร้อมในการเปิดให้บริการในส่วนของระบบฐานข้อมูลกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน ผ่าน zoom โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ คุณปรัชญา เจียสกุล นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ มาร่วมกล่าวเปิดการอบรมและเล่าให้ฟังที่มาของการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (User) สำหรับหน่วยงานรัฐ โดยมาอัปเดตข้อมูลแนวทางการพัฒนาระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 2 ศูนย์รวมข้อมูลทางกฎหมาย และแนะนำเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 2 รวมถึงการเข้าใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในส่วนของระบบฐานข้อมูลกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนต่อไป

รู้จักระบบกลางทางกฎหมายเพิ่มขึ้นได้ที่ https://law.go.th/

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)