ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พาณิชย์ชี้การปรับราคากระเทียมเป็นไปตามฤดูกาล คาดราคาจะปรับลดลงในปลาย ม.ค.นี้

พาณิชย์ชี้การปรับราคากระเทียมเป็นไปตามฤดูกาล คาดราคาจะปรับลดลงในปลาย ม.ค.นี้

พาณิชย์ชี้การปรับราคากระเทียมเป็นไปตามฤดูกาล คาดราคาจะปรับลดลงในปลาย ม.ค.นี้

วันที่ 11 ม.ค. 66 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่าตามที่ ปรากฏข่าวว่าพ่อค้าแม่ค้าและผู้ซื้อของที่ตลาดสดกองไท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี แจ้งราคากระเทียมกลีบเล็ก ราคาปรับจากกิโลกรัมละ 120 บาท เป็น 230 บาท กรมฯ ได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวโดยประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า เป็นการปรับราคาตามฤดูกาล เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวกระเทียม และอยู่ระหว่างการเพาะปลูก ฤดูการผลิตปี 2565/66 กระเทียมปัจจุบันที่จำหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็นกระเทียมของผลผลิตปีที่ผ่านมาซึ่งมีปริมาณลดน้อยลง ส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง รวมทั้งสถานการณ์การบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ภัตตาคาร ร้านอาหาร สามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบ ทำให้ความต้องการใช้และการบริโภคปรับตัวสูงขึ้น

คาดว่าราคากระเทียมจะปรับลดลง หลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขายในปลายมกราคมนี้และเพิ่มมากขึ้นในกุมภาพันธ์ – มีนาคม นอกจากนี้ ผลผลิตกระเทียมในปี 2566 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 3.7% จึงคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการตลาดในประเทศและมีราคาโดยเฉลี่ยทั้งปีที่เหมาะสม

ทั้งนี้หากมีผลผลิตกระเทียมออกสู่ตลาดมาก กรมฯ ก็มีแผนไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ โดยเชื่อมโยงตลาดจากผู้ผลิตสู่ห้างค้าส่ง – ค้าปลีก และสถานีบริการน้ำมันเพื่อเป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่เติมน้ำมัน รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการกระจายผลผลิตและเก็บสต๊อกกระเทียมเพื่อชะลอการจำหน่าย

สำหรับประชาชนที่พบเห็นการฉวยโอกาสจำหน่ายเกินสมควร ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภคสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยหากมีการจำหน่ายสินค้าเกินสมควร มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับสูงสุด 140,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูล กระทรวงพาณิชย์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More