ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขสมก. จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี เส้นทาง “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

ขสมก. จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี เส้นทาง “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะเปิดให้บริการรถไฟทางไกล จำนวน 52 ขบวน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) โดยปรับเปลี่ยนต้นทาง/ปลายทางกลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษ ด่วน เร็ว จากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟ ทั้ง 2 แห่ง ขสมก. ให้การสนับสนุน จัดเดินรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี เส้นทาง “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ขึ้นทางด่วน ประกอบด้วยรถโดยสารปรับอากาศ NGV แบบชานต่ำ (Low Floor) จำนวน 6 คัน โดยมีท่าต้นทาง จำนวน 2 แห่งคือ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ให้บริการตั้งแต่เวลา 04.30 น.– 23.00 น. โดยปล่อยรถคันแรก จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) เวลา 04.30 น. ความถี่ในการปล่อยรถ ทุกๆ 30 นาที หรือตามจำนวนเที่ยวที่ขบวนรถไฟมาถึงสถานี

ขสมก.จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษและนายตรวจ ประจำจุด ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่ออำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถ Shuttle Bus ให้ประชาชนผู้ใช้บริการรับทราบอย่างทั่วถึง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More