ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครม.กำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปีเป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” หยุดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ครม.กำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปีเป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” หยุดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปีเป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอ เพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นซ้ำอีกและเพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จึงกำชับให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทาง มาตรการ การจัดกิจกรรมในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุให้มีความชัดเจน จริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรฐานในการปฏิบัติและความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รัฐในการจับกุมหรือการลงโทษผู้กระทำผิดหรือกระทำผิดซ้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและยังให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเพื่อให้อุบัติเหตุและการสูญเสียทางถนนลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230117193235063

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More