ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครม. ขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บ./ลิตร ออกไปอีก 4 เดือน ถึง 20 พ.ค. 66

ครม. ขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บ./ลิตร ออกไปอีก 4 เดือน ถึง 20 พ.ค. 66

ครม. ขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บ./ลิตร ออกไปอีก 4 เดือน ถึง 20 พ.ค. 66

ที่ประชุม ครม. (17 ม.ค. 66) เห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต “สินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน” ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทที่ 01.05 รายการน้ำมันดีเซลที่มีกำมะถัน และรายการน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่

โดยปรับอัตราภาษีลงประมาณ 5 บาท/ลิตร ตามชนิดของน้ำมันดีเซล ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. – 20 พ.ค. 66 โดยเป็นมาตรการต่อเนื่องตั้งแต่ก.พ. 65 เป็นต้นมา และจะสิ้นสุดในวันที่ 20 ม.ค. 66 นี้

นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการทางภาษีที่มุ่งลดระดับราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทบต่อภาระค่าครองชีพประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า รัฐบาลดูแลมาตรการนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชน ในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานของโลกยังคงผันผวนและสูงอยู่

ที่มา :

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More