ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พม. จับมือสโมสรซอนต้า เตรียมหนุนแม่เลี้ยงเดี่ยวมีพื้นที่ประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

พม. จับมือสโมสรซอนต้า เตรียมหนุนแม่เลี้ยงเดี่ยวมีพื้นที่ประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

 วันนี้ (17 ม.ค. 66) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมนำเสนอโครงการ “โครงการเสริมพลัง สร้างอาชีพเติมรอยยิ้มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว” ร่วมกับ ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 พร้อมสมาชิกสโมสรซอนต้า เพื่อสนับสนุนให้แม่เลี้ยงเดี่ยวและสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคมที่ผ่านการอบรมอาชีพจากกรมกิจกรสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพจริงและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการฯ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร
 
     นายจุติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้  เป็นการนำเสนอโครงการเสริมพลัง สร้างอาชีพเติมรอยยิ้มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ซึ่งเป็นการสร้างต้นแบบการดำเนินงานร้านค้า ธุรกิจ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ศูนย์การค้า ศูนย์บริการขนาดย่อม รวมทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมทักษะอาชีพและกลยุทธ์ทางการตลาดครบวงจรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจาก สค. อีกทั้งเป็นศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษาครบวงจร (Help Desk) โดยใช้สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์กลางด้านอาชีพ (Career Hub) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสรซอนต้า  

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More