ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ภาคการท่องเที่ยว เตรียมเจาะตลาดนักท่องเที่ยว ดึงหน่วยงานพันธมิตรด้านสายการบิน รองรับนักท่องเที่ยว

ภาคการท่องเที่ยว เตรียมเจาะตลาดนักท่องเที่ยว ดึงหน่วยงานพันธมิตรด้านสายการบิน รองรับนักท่องเที่ยว

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า ปี 2566 จะเป็นปีของการกลับมาของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะการกลับมาของ “นักท่องเที่ยวจีน” ซึ่งต้องให้ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการใช้จ่ายมากขึ้นและปีนี้จะมี 4 ประเทศได้จำนวนนักท่องเที่ยวเกิน 1 ล้านคนแน่นอน ได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้และอินเดีย

ขณะที่นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา กล่าวว่า หลังจากนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกล เช่น ยุโรปและอเมริกา ฟื้นตัวกลับมาได้เร็ว จึงเดินหน้าผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรสายการบินทั้งที่ให้บริการเที่ยวบินตรงและแบบต้องแวะต่อเครื่องในตะวันออกกลางและเอเชีย เพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่ยังคงค้างของนักท่องเที่ยว รวมถึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรรายใหม่ เช่น ในตะวันออกกลางและรัสเซีย ควบคู่กับการจัดโรดโชว์ส่งเสริมการขายและร่วมงานเทรดโชว์สำคัญ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230118111109180

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More