ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุรินทร์รับสมัครคู่สมรสร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2566

จังหวัดสุรินทร์รับสมัครคู่สมรสร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2566

นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” ประจำปี 2566 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (สวนใหม่) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกำหนดเป้าหมายเป็นคู่สมรสทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน 30 คู่ 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยนำอัตลักษณ์การแต่งงานแบบกลุ่มชาติพันธุ์กูยโบราณของจังหวัดสุรินทร์ หรือพิธีซัตเตมาเป็นสิ่งจูงใจ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจังหวัดสุรินทร์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ให้มีความคึกคักภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สนใจสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน อบจ. สุรินทร์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 และสมัครทางไปรษณีย์ หรือเข้าในเว็บไซต์ อบจ. สุรินทร์ ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ EMS ที่ อบจ.สุรินทร์ ก่อนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0-4451-1795/0-4451-5581

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More