ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกฯ ย้ำรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ครม.ขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 4 เดือน ลดผลกระทบ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

นายกฯ ย้ำรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ครม.ขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 4 เดือน ลดผลกระทบ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

วันที่ 17 ม.ค. 66 เวลา 13.10 น. ณ บริเวณทางเชื่อมตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีมีการพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณา ศึกษาความเป็นไปได้ ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งการตอบคำถามจากสังคมด้วย เพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มีการเตรียมความพร้อมและเตรียมมาตรการต่าง ๆ ไว้เพื่อรองรับความผันผวนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือระบบออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งการลดความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้
 
นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการขยายระยะเวลาการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล หลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 ม.ค. 66 นี้ ว่าเป็นการต่ออายุมาตรการออกไปอีกเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งแม้จะต้องใช้งบประมาณต่อเดือนค่อนข้างสูง โดยอาจสูญเสียรายได้การจัดเก็บงบประมาณประมาณ 4 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 1 หมื่นล้านบาทต่อเดือน แต่เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องตัดสินใจดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อแบ่งเบาภาระ ลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการแก้ไขปัญหาหรือออกมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ รัฐบาลต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน โดยทุกภาคส่วนต้องศึกษาสถานการณ์ภายนอกประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เช่น ราคาน้ำมันในตลาดโลก การนำเข้า หรือแหล่งผลิตต่าง ๆ  ตลอดจนสถานการณ์การสู้รบระหว่างประเทศด้วย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More