ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ปลัด ทส.” เตรียมต่อยอดจัดประชุม TCAC ครั้งที่ 2 สร้างความชัดเจนไทยกับการแก้ปัญหาโลกร้อนสู่นานาประเทศ

“ปลัด ทส.” เตรียมต่อยอดจัดประชุม TCAC ครั้งที่ 2 สร้างความชัดเจนไทยกับการแก้ปัญหาโลกร้อนสู่นานาประเทศ

“ปลัด ทส.” เตรียมต่อยอดจัดประชุม TCAC ครั้งที่ 2 สร้างความชัดเจนไทยกับการแก้ปัญหาโลกร้อนสู่นานาประเทศ

วันนี้ (18 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุม TCAC ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา พร้อมเตรียมการสำหรับการจัดประชุม TCAC ในครั้งต่อไป เพื่อให้เวทีดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพของไทยในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนไปสู่เวทีในระดับสากลได้

ทั้งนี้ ปกท.ทส. ได้มอบแนวทางในการเตรียมการจัดประชุม TCAC ครั้งที่ 2 ในปี 2566 โดยคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม เหมือนปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถนำผลงานและข้อมูลต่าง ๆ ไปประกาศต่อในที่ประชุม COP28 ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ดังนั้น การเตรียมการจัดประชุม TCAC ในครั้งต่อไป จะต้องนำการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงแนวทางในอนาคตมากำหนดเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดประชุม รวมถึงหากสามารถบูรณาการการจัดงานร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีความสนใจจัดการประชุมในเรื่องนี้อยู่แล้วได้ จะทำให้การจัดเวทีการประชุม TCAC ครั้งที่ 2 มีพลังมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ปกท.ทส. ยังได้กล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันจัดการประชุม TCAC ครั้งที่ 1 ออกมาได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับสั่งการให้กระทรวงฯ จัดการประชุม TCAC ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยืนยันต่อนานาอารยประเทศถึงความตั้งใจของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง

โดยที่ประชุม ได้มีการรับทราบสรุปผลการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) หรือการประชุม TCAC ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดไปเมื่อระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมกว่า 4,000 คน และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการจัดประชุม TCAC ครั้งที่ 1 การทวนสอบและชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการจัดประชุม TCAC ครั้งที่ 1 และการจัดมหกรรม ทส. พบประชาชน 4 ภาค ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบถึงแนวทางการจัดประชุม TCAC ครั้งที่ 2 ทั้งในส่วนของ (ร่าง) แนวคิดและรูปแบบการจัดประชุม รวมถึงการปรับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุม TCAC ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างจัดตั้ง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขึ้น

ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/143976

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More