ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ฯ ศอ.บต. เข้าพบกงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ฯ ศอ.บต. เข้าพบกงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ฯ ศอ.บต. เข้าพบ กงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ด้านกงสุลใหญ่ ชื่นชม ศอ.บต. เป็นหน่วยงานราชการเคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง

 

คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฮิจเราะห์ศักราช 1444) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 120 คน เดินทางถึงนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเข้าพบนายกิตินัย นุตกุล กงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในเวลา 11.00 น. ตามเวลาของประเทศซาอุดิอาระเบีย วันที่ 18 มกราคม 2566 โดยมี นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เป็นผู้นำคณะเข้าพบ พร้อมเปิดระบบ Zoom เพื่อให้ผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ ได้พูดคุยกับรองเลขาธิการ ศอ.บต. นายศรัทธา คชพลายุกต์ เพื่อให้กำลังใจผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ที่ได้ตั้งใจและทำภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ 120 คน เป็นผู้ที่ถูกเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า (อัลลลอฮ.) ให้เป็นแขกของพระองค์ เดินทางเยี่ยมบ้าน และสุสานของพระองค์ พร้อมดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยจิตอันบริสุทธ์ เพื่อให้ตัวเองเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น ทั้งมิติด้านศาสนาและมิติทางสังคม เพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นที่รักของอัลลอฮ. ทั้งนี้ภายหลังเดินทางกลับจากการทำพิธีอุมเราะห์ ศอ.บต. พร้อมเป็นหน่วยงานทำหน้าที่สร้างความตระหนัก ร่วมวางแนวทางการสร้างสังคมชายแดนใต้ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ พร้อมขออำนวยพรให้อุนญาดเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ และขอให้ทำพิธีอุมเราะห์ได้โดยสมบูรณ์

ด้านนายกิตินัย นุตกุล กงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ กล่าวว่า คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ ของศอ.บต. เดินทางเยือนประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อทำพิธีอุมเราะห์และพิธีฮัจญ์ในทุกปี ชื่นชมการดำเนินงานของ ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมดีๆ ลักษณะนี้ เพื่อประชาชนพร้อมคัดคนดี มีคุณธรรม และผู้ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ความไม่สงบ ให้สามารถเยือนสถานที่ที่มีความสำคัญกับพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่ง ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานราชการของไทยพร้อมเคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง มิใช่เป็นหน่วยงานเจ้าคนนายคน ตรงกันข้าม หน่วยราชการมีหน้าที่ให้บริการผู้ที่เสียภาษีทุกคนในประเทศให้ดีที่สุด ดั่งเช่นการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

สำหรับคณะผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 120 คน เป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกจากครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ผู้ที่อยู่ในบัญชีซากาตของมัสยิด ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อาสาสมัครทำความดีเพื่อแผ่นดิน กลุ่มสตรีและเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาระดับอำเภอและจังหวัด โดยคณะได้เดินทางจาก ศอ.บต. ในวันที่ 10 มกราคม 2566 เพื่อเยี่ยมสถานที่สำคัญของศาสนาอิสลามในประเทศซาอุดิอาระเบีย และมีกำหนดเดินทางกลับพื้นที่ชายแดนใต้ ในวันที่ 24 มกราคม 2566

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More