ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี จัดกิจกรรม”สินค้าปศุสัตว์ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566”

ปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี จัดกิจกรรม”สินค้าปศุสัตว์ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566”

ปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี ร่วมกับ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญผู้บริโภคเตรียมพบกับกิจกรรมเลือกซื้อเลือกหาสินค้าปศุสัตว์ เนื้อหมูในราคาพิเศษ สดสะอาด ได้มาตราฐาน ในงาน “สินค้าปศุสัตว์ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566” ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

การบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จะมีปริมาณสูงขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี โดยสินค้าประเภท เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด รวมถึงไข่ไก่ไข่เป็ด ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเลือกซื้อเพื่อเตรียมจัดพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับ กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยในเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ โดยต้องมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้ โดยเฉพาะสถานที่จำหน่ายภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งเป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์จัดทำขึ้นเพื่อรับรองว่า ร้านค้าที่จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) โดยปัจจุบันมีสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230119094051546

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More