ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“วราวุธ” มอบนโยบายบอร์ดบริหารองค์การสวนสัตว์ฯ กำชับปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รอบคอบ รวดเร็ว

“วราวุธ” มอบนโยบายบอร์ดบริหารองค์การสวนสัตว์ฯ กำชับปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รอบคอบ รวดเร็ว

“วราวุธ” มอบนโยบายบอร์ดบริหารองค์การสวนสัตว์ฯ กำชับปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รอบคอบ รวดเร็ว

วันที 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำโดย นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานกรรมการ โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ และคณะกรรมการ ร่วมรับมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและพัฒนางานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นายวราวุธ ได้ขอให้คณะกรรมการและองค์การสวนสัตว์ฯ ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อให้องค์กรเกิดความเข้มแข็ง พร้อมทั้งยังได้กำชับถึงการดำเนินงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ในพื้นที่บริเวณคลองหก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับพระราชทานโฉนดที่ดินจำนวน 300 ไร่ จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มาทดแทนพื้นที่เดิมของสวนสัตว์ดุสิต โดยขอให้ดำเนินการก่อสร้างด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และรวดเร็ว วางแผนการพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ มีพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์ เพื่อให้สัตว์ที่นำมาจัดแสดงมีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่แออัด และมีความปลอดภัย รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยได้ต่อไป

ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/143967

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More