ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กทม. จับมือ สธ. -เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 รองรับ ปชช. -นทท.ช่วงเทศกาลตรุษจีน 19-25 ม.ค.66 ที่เซ็นทรัลเวิล์ด

กทม. จับมือ สธ. -เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 รองรับ ปชช. -นทท.ช่วงเทศกาลตรุษจีน 19-25 ม.ค.66 ที่เซ็นทรัลเวิล์ด

กทม. จับมือ สธ. -เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 รองรับ ปชช. -นทท.ช่วงเทศกาลตรุษจีน 19-25 ม.ค.66 ที่เซ็นทรัลเวิล์ด

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเซ็นทรัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดหน่วยบริการความร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป แบบ Walk in ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แบบเต็มโดส โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ที่สนใจสามารถ Walk in มาลงทะเบียนได้ที่หน้าจุดบริการ ในระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค.66 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ชั้น 5 โซน Atrium (ด้านหน้าทางเข้า Central Department Store) เตรียมเอกสาร ดังนี้

1. คนไทย : บัตรประชาชนตัวจริง

2. คนต่างชาติ : พาสปอร์ต (Passport) ตัวจริง หรือบัตรต่างด้าว (บัตรสีชมพู)

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) ร่วมจัดหน่วยบริการความร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้บริการกับชาวต่างชาติที่มีวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa หรือ TR Visa) โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่ประสงค์ขอรับวัคซีนในประเทศไทย โดยจะมีการประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงอีกด้วย

สำหรับการให้บริการ จะให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แบบเต็มโดสเท่านั้น ผู้เข้ารับวัคซีนต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1,2,3,4,5 และ 6 และรับคิวสุดท้ายเวลา 19:30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนได้ที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-203-2883 (ในวันและเวลาราชการ)

ข้อมูล สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More