ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสตูล ประกาศวันหยุดราชการเนื่องใน “วันตรุษจีน” ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

จังหวัดสตูล ประกาศวันหยุดราชการเนื่องใน “วันตรุษจีน” ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มกราคม 2555 เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2555 กำหนดให้วันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มอีก 1 วัน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล รวมถึงกรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีนั้นไปหยุดในวันทำงานถัดไป โดยในปี 2566 วันตรุษจีน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566

ดังนั้นจังหวัดสตูล จึงขอประกาศให้วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เป็นวันหยุดราชการชดเชย เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2566 จำนวน 1 วัน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230119121935603

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More