ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สคบ. เตือน ระวังอันตรายจากตัวดูดน้ำ น้ำตานางเงือก หรือเบบี้คริสตัล

สคบ. เตือน ระวังอันตรายจากตัวดูดน้ำ น้ำตานางเงือก หรือเบบี้คริสตัล

สคบ. เตือน ระวังอันตรายจากตัวดูดน้ำ น้ำตานางเงือก หรือเบบี้คริสตัล

ตัวดูดน้ำสามารถพองตัวได้ในน้ำย่อยเทียม ซึ่งมีสภาพเดียวกับน้ำย่อยในกระเพาะสำไส้มนุษย์และสามารถพองตัวได้ถึง 5 เท่า ภายในระยะเวลาการย่อยตามสภาพในกระเพาะ และยังมีลักษณะเหนียวไม่มีการย่อยตัว หากกลืนกินเข้าไปจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อระบบย่อยการขับถ่ายและทำให้ลำไส้อุดตันได้ ด้วยความอันตรายนี้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงออกคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2527 เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกว่า “ของเล่นชนิดพองตัว เมื่อแช่น้ำหรือตัวดูดน้ำ

สำหรับบทลงโทษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่กระทำฝ่าฝืนว่า ผู้ใดผลิตเพื่อขาย สั่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือขายสินค้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ศึกษาคำสั่งดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://bitly.ws/z88X

ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More