ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รวมของไหว้ตรุษจีน 2566

รวมของไหว้ตรุษจีน 2566

สำหรับการไหว้ในวันตรุษจีน 2566 นอกจากเตรียมของไหว้มงคลที่จำเป็นไว้แล้ว ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างตามความเชื่อและความสะดวกของแต่ละครอบครัว เช่น เทียนแดง, ข้าวสาร, กิมฮวย, สาคูแดง, ชุดกระดาษเงิน-ทอง, ผลไม้, น้ำชา เป็นต้น แต่ยังมีของไหว้ตรุษจีนอีก 3 ประเภท ซึ่งได้แก่ ของคาว ของหวาน และผลไม้ ที่นิยมนำมาประกอบพิธีไหว้เจ้าและบรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี โดยเชื่อว่าของไหว้เหล่านี้มีความหมายมงคล สื่อถึงความสุข ความร่ำรวย และความเจริญรุ่งเรือง ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่จีนด้วยความเป็นมงคล ยกตัวอย่างดังนี้
ของไหว้อาหารมงคล พร้อมความหมาย

ไก่ หมายถึง สัตว์มงคลช่วยเสริมเรื่องความขยันขันแข็ง สัญลักษณ์ของความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รับลาภยศสรรเสริญ
เป็ด หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความสะอาดและบริสุทธิ์ ส่งเสริมเรื่องความซื่อตรงและความก้าวหน้าในด้านต่างๆ
หมู หมายถึง สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้ไปตลอดทั้งปี
หอยเป๋าฮื้อ หมายถึง ความมั่งมี ความร่ำรวย เหลือกินเหลือใช้ (ในอดีตอาหารชนิดนี้จะรับประทานกันเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงเท่านั้น เนื่องจากมีราคาแพง)
บะหมี่ หมายถึง สัญลักษณ์ของการมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว คนจีนจะไม่หั่นเส้นบะหมี่เวลารับประทาน แต่จะใช้ตะเกียบคีบเส้นให้ยาวที่สุดแทน
ปู หมายถึง สัญลักษณ์ของการประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการสอบเข้าเรียนและเข้าทำงาน เพื่อให้ได้รับตำแหน่งที่ดี
ปลาหมึกแห้ง หมายถึง สัญลักษณ์ของบัณฑิตและผู้มีความรู้ มักใช้เป็นเมนูอาหารที่ใช้อวยพรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ปลา หมายถึง สัญลักษณ์ของโชคลาภและความมั่งคั่ง เสริมมงคลเรื่องสภาพความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี
ของไหว้ขนมมงคล พร้อมความหมาย

ซาลาเปา หมายถึง ความโชคดีและการได้รับโชค
ขนมเข่ง หมายถึง ความร่ำรวย ชีวิตที่สมบูรณ์ราบรื่น
ขนมเทียน หมายถึง ความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง
ขนมถ้วยฟู หมายถึง ความมีชื่อเสียงและได้รับลาภยศ
ขนมสาลี่ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนทรัพย์
ขนมจันอับ หมายถึง ความสุขและความสุขสบายใจ

ของไหว้ผลไม้มงคล พร้อมความหมาย

ส้มสีทอง หมายถึง สัญลักษณ์ของความมั่งมีศรีสุข มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา
สับปะรด หมายถึง สัญลักษณ์ของการเรียกโชคเข้ามาหาตลอดปี
แก้วมังกร หมายถึง สัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล
ลูกพลับ หมายถึง สัญลักษณ์ของความมั่นคง และกล้าแกร่ง
ทับทิม หมายถึง สัญลักษณ์ของความกลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
องุ่นแดง หมายถึง สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง 
แอปเปิลแดง หมายถึง สัญลักษณ์ของการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
กล้วย หมายถึง สัญลักษณ์ของความงอกงาม มีลูกหลานสืบสกุล
สาลี่ทอง หมายถึง สัญลักษณ์ของโชคลาภและเงินทอง

ข้อมูล https://www.thairath.co.th/horoscope/belief/2598806

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More