ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

สำนักงานเลขานุการกรม 02 127 7000

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง โทร

02 127 7000 ต่อ 6850 หรือ 6851 ในวันเวลาราชการ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More