ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ 2566

กอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ 2566

 

     มูลนิธิสัมมาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามวินด์เซอร์ ปาร์ค กรุงเทพฯ  shot gun เวลา 12.00 น. (ออกรอบเวลาเดียวกัน) ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

     ทั้งนี้ มูลนิธิสัมมาชีพ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเป็นประจำทุกปีเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมูลนิธิสัมมาชีพ อาทิ งานพัฒนาและงานขยายผลรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับฐานรากยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการชุมชน สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งกิจกรรมสาธารณกุศลด้วย

 

     โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภทคือ ประเภททีม 4 คน ไม่จำกัดเพศ ค่าสมัคร 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และประเภทบุคคล แบ่งเป็น 3 ไฟลท์ไฟลท์ เอ บี และ ซี โดยค่าสมัครจะรวมค่าแค็ดดี้และรถกอล์ฟให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน 

 

     ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ ประจำปี 2566” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02 530 9204-5 / 085 058 9877 หรือ เว็บไซต์มูลนิธิสัมมาชีพ www.right-livelihoods.org ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิสัมมาชีพ สามารถนำใบเสร็จไปใช้ลดหย่อนภาษีฯ ได้ตามกฎหมาย หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ : http://rb.gy/j2thle

 

##เงินบริจาคของท่าน ร่วมส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สร้างสังคมให้น่าอยู่ ด้วยสัมมาชีพเต็มพื้นที่ 

##สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่ เชื่อมคน เชื่อมชุมชน เชื่อมสังคม เชื่อมรัฐ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More