ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ทอท. รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top Corporate Brand 2022

ทอท. รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top Corporate Brand 2022

ทอท. รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top Corporate Brand 2022นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top Corporate Brand 2022 จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่ ทอท. ได้รับผลการประเมินในปี พ.ศ.2565 เป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในประเทศไทย ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ทอท. เป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด 22,928 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 767,669 ล้านบาท
ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประกาศผลวิจัยองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจของทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ ASEAN ประจำปี 2565

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More