ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“สาธิต” ชื่นชม “โครงการจัดระบบบริการแพทย์อาสาฯ” จับมือ “Sky Doctor” ช่วยผู้บาดเจ็บฉุกเฉินรายแรก ของเกาะหมาก จ.ตราด

“สาธิต” ชื่นชม “โครงการจัดระบบบริการแพทย์อาสาฯ” จับมือ “Sky Doctor” ช่วยผู้บาดเจ็บฉุกเฉินรายแรก ของเกาะหมาก จ.ตราด

“สาธิต” ชื่นชม “โครงการจัดระบบบริการแพทย์อาสาฯ” จับมือ “Sky Doctor” ช่วยผู้บาดเจ็บฉุกเฉินรายแรก ของเกาะหมาก จ.ตราด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชม “โครงการจัดระบบบริการแพทย์อาสา รพ.สต.เกาะหมาก” จับมือ “โครงการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ” (Thai Sky doctor) ช่วยนำผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากอุบัติเหตุตกจากที่สูง ในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ส่งต่อรักษา

 

       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชม “โครงการจัดระบบบริการแพทย์อาสา รพ.สต.เกาะหมาก” จับมือ “โครงการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ” (Thai Sky doctor) ช่วยนำผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากอุบัติเหตุตกจากที่สูง ในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี อย่างรวดเร็ว และได้รับการผ่าตัดจนอาการปลอดภัย
          ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานพยาบาลเพียงแห่งเดียวในพื้นที่คือ รพ.สต.เกาะหมาก มีเฉพาะพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินต้องส่งต่อไปรับการรักษาโรงพยาบาลบนฝั่ง จึงได้จัดทำ “โครงการจัดระบบบริการแพทย์อาสา รพ.สต.เกาะหมาก” เพื่อเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยมีแพทย์อาสาสมัครจากจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 รวมถึงตราด และแพทย์ที่สนใจจากทั่วประเทศ หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Sky doctor) เพื่อช่วยลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ภูเขา ทะเล และเกาะ ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว
          ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า เมื่อวานนี้ (18 มกราคม 2566) ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดตราด ได้ประสาน ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 40 ปี ตกจากที่สูง กระดูกหัก จาก รพ.สต.เกาะหมาก เพื่อส่งรักษาต่อที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จึงมีการประสานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนอากาศยาน จากกองบัญชาการป้องกัน ซึ่งเป็นปฏิบัติการครั้งแรกของโครงการจัดระบบบริการแพทย์อาสา รพ.สต.เกาะหมาก ร่วมกับโครงการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ ภายหลังที่มีการซักซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกู้ชีพทางน้ำและการลำเลียงทางอากาศ ไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
          “การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ เป็นรายแรกของเกาะหมาก จังหวัดตราด ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งกองทัพเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทำให้ส่งผู้บาดเจ็บไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดและมีอาการปลอดภัย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว” ดร.สาธิตกล่าว 

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More