ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วธ.ชวนนักท่องเที่ยวนั่งรถจี๊ปสมัยสงครามโลกเที่ยวชุมชนยลวิถีบ้านทรายขาว ปัตตานี ชม 2 วิถี 2 วัฒนธรรมวิถีพุทธและมุสลิม

วธ.ชวนนักท่องเที่ยวนั่งรถจี๊ปสมัยสงครามโลกเที่ยวชุมชนยลวิถีบ้านทรายขาว ปัตตานี ชม 2 วิถี 2 วัฒนธรรมวิถีพุทธและมุสลิม

วธ.ชวนนักท่องเที่ยวนั่งรถจี๊ปสมัยสงครามโลกเที่ยวชุมชนยลวิถีบ้านทรายขาว ปัตตานี ชม 2 วิถี 2 วัฒนธรรมวิถีพุทธและมุสลิม

วธ.ชวนนักท่องเที่ยวนั่งรถจี๊ปสมัยสงครามโลกเที่ยวชุมชนยลวิถีบ้านทรายขาว ปัตตานี ชม 2 วิถี 2 วัฒนธรรมวิถีพุทธและมุสลิม สักการะพระพุทธมหามุนินโลกนาถ ดูหินผางู ทะเลหมอกเขารังเกียบ มัสยิดคล้ายศาลาการเปรียญแห่งเดียวในไทย

วธ.ชวนนักท่องเที่ยวนั่งรถจี๊ปสมัยสงครามโลกเที่ยวชุมชนยลวิถีบ้านทรายขาว ปัตตานี ชม 2 วิถี 2 วัฒนธรรมวิถีพุทธและมุสลิม สักการะพระพุทธมหามุนินโลกนาถ ดูหินผางู ทะเลหมอกเขารังเกียบ มัสยิดคล้ายศาลาการเปรียญแห่งเดียวในไทย อุดหนุนผลไม้ ผ้าไหมมัดหมี่ลายจวนตานี สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน 
วันที่ 19 มกราคม 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯวัดทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯวัดทรายขาว และเครือข่ายทางวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ชุมชนคุณธรรม ฯ วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี โดยปลัดวธ.ได้ สักการะพระประธาน และนมัสการ พระครูปราโมท ศรีตะคุณ เจ้าอาวาสวัดทรายขาว ณ อุโบสถมหาอุด และสักการะหลวงพ่อทวดสิทธิชัย หลวงพ่อทวด และหลวงพ่อทวดหมาน ณ วิหาร ๓ ทวด รับชมการแสดงทางวัฒนธรรม (การแสดงดีกา กลองยาว) จากนั้นเปิดป้าย “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทรายขาว เยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรม สาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และนั่งรถจี๊ป ชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว มัสยิดนัจมุดดีน และเดินทางไปวัดราษฎรบูรณะ (วัดช้างให้) ด้วย
ปลัดวธ. กล่าวว่า การได้ลงมาเยี่ยมชุมชนคุณธรรมฯ วัดทรายขาว ในวันนี้ทำให้เห็นว่าชุมชนฯ มีผู้นำและเครือข่ายในการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรักสามัคคีมีการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า และมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเป็นอย่างดี ถือเป็นตัวอย่างของการยกระดับชุมชนคุณธรรมฯให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนและนำทุนทางวัฒนธรรม มาต่อยอดสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ไปสู่การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และ Soft Power ความเป็นไทยของรัฐบาล จนได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ของ วธ. และเข้ารับโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี ดังนั้น การเปิดตัว สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ในครั้งนี้ย่อมเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น ได้มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ คาดว่าจะมียอดนักท่องเที่ยวและรายได้เพิ่มเติมอีกมากในอนาคต
ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาว มีแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย เป็นชุมชน 2 วิถี 2 วัฒนธรรมที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมคือ วิถีพุทธและวิถีมุสลิม ใช้ภาษาใต้ท้องถิ่นซึ่งเป็นภาษาทรายขาว ในการพูดคุยสื่อสารและอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น หนึ่งเดียวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำรถจี๊ปสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พานักท่องเที่ยวไปชมทัศนียภาพ และความงดงามของชุมชน สักการะพระพุทธมหามุนินโลกนาถ ดูหินผาพญางูมีลักษณะคล้ายหัวงู ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ชมทัศนียภาพงดงามท่ามกลางทะเลหมอก ที่เขารังเกียบ และวิถีชุมชน 2 วัฒนธรรม ซึ่งอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนทั้งไทยพุทธ และมุสลิม มีศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมของชุมชน โดยมีวัดทรายขาว และมัสยิด บ้านควนลังงาหรือมัสยิดนัจมุดดีน ที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมของมุสลิม ทำให้มัสยิดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับศาลาการเปรียญแห่งเดียวในไทย ชมสวนผลไม้และเลือกซื้อผ้าไหมมัดหมี่ลายจวนตานีอันวิจิตรงดงาม จนได้รับเลือกให้เป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป อีกมากมาย  ช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More