ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสนับสนุน สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 10.9 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสนับสนุน สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 10.9 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสนับสนุน สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 10.9 กิโลเมตร

คืบหน้ากว่า 80% คาดแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2566

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1009 – บ้านแม่แอบ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างงานผิวทาง งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานติดตั้งป้ายจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2566
กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ ทช. พิจารณาดำเนินการสนับสนุนการปรับปรุงถนนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เนื่องจากพื้นที่โครงการหลวงส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบน เส้นทางบางส่วนเป็นถนนดินลูกรังและมีทางคับแคบ ส่งผลให้การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเกษตรกรไม่สามารถลำเลียงผลผลิตออกสู่ตลาดได้ทันเวลา ทช. จึงได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1009 – บ้านแม่แอบ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านสบแอบ กม. ที่ 0+000 และสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านป่าแขม กม. ที่ 10+985 รวมระยะทาง 10.985 กิโลเมตร ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสองข้างทาง รวมทั้งติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัย ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 85.204 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ยกระดับการคมนาคมให้ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ลูกพลับ ข้าวโพด ผักเมืองหนาว ได้อย่างรวดเร็วทันเวลาในทุกฤดูกาล ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากสามารถใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวไปสู่ดอยอินทนนท์ได้อีกด้วย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More