ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เชิญชวนนำกระดาษที่ใช้แล้วมาแลกกระดาษใหม่ ในโครงการ รักษ์กระดาษ ของบริษัท SCGP

เชิญชวนนำกระดาษที่ใช้แล้วมาแลกกระดาษใหม่ ในโครงการ รักษ์กระดาษ ของบริษัท SCGP

จังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนนำกระดาษที่ใช้แล้วมาแลกกระดาษใหม่ ในโครงการ รักษ์กระดาษ ของบริษัท SCGP ในวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 ที่ ประตูด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ทางบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ในเครือเอสซีจีแพ็คเกจจิ้ง โรงงานวังศาลา ได้จัดทำโครงการ “รักษ์กระดาษ” โรงงานวังศาลา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร นำเอกสารที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของบริษัท ให้เกิดประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรตามหลักแนวคิด 3Rs โดยกระดาษที่ใช้แล้ว 1 ตัน สามารถแลกกระดาษใหม่ได้จำนวน 10 กล่อง และกระดาษที่ใช้แล้ว 100 กิโลกรัม แลกกระดาษใหม่ได้ 1 กล่อง

ทั้งนี้ ทางบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ในเครือเอสซีจีแพ็คเกจจิ้ง โรงงานวังศาลา จะมีการจัดกิจกรรม โครงการ “รักษ์กระดาษ” ที่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. โดยจุดจัดกิจกรรมจะตั้งอยู่ที่ประตูด้านหลัง อาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และจะมีการจัดกิจกรรม ทุกวันศุกร์ ที่ 3 ของเดือนต่อไป จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจนำกระดาษที่ใช้แล้วมาแลกกระดาษใหม่ ได้ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More