ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ พัฒนาและขยายพื้นที่การปลูกกาแฟ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ พัฒนาและขยายพื้นที่การปลูกกาแฟ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ พัฒนาและขยายพื้นที่การปลูกกาแฟ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นายบัญประชา ทองโชติ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพทำไร่ข้าวโพด บางปีมีปัญหาราคาตกต่ำ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ แก้ปัญหาโดยพัฒนาและขยายพื้นที่การปลูกกาแฟพันธุ์ อาราบิก้า ทดแทนการทำไร่ข้าวโพด เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้ระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านทั้ง 2 อำเภอ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเผ่าปกาเกอะญอ มีฐานะยากจน

เสียงสัมภาษณ์ – ยินดีที่จะให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน สนับสนุนทุกด้านที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ทั้งนี้ การพัฒนาและขยายพื้นที่การปลูกกาแฟของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน โดยผลผลิตกาแฟในรูปแบบของ Gala ส่งผ่านมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลางที่เชียงใหม่ส่งต่อไปยังร้านอเมซอนต่อไป

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230123072438568

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More