ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พม. จับมือเครือข่าย ฝึกทักษะ สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง พร้อมช่วยผู้สูงอายุปรับปรุง

พม. จับมือเครือข่าย ฝึกทักษะ สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง พร้อมช่วยผู้สูงอายุปรับปรุง

พม. จับมือเครือข่าย ฝึกทักษะ สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง พร้อมช่วยผู้สูงอายุปรับปรุง

พม. จับมือเครือข่าย ฝึกทักษะ สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง พร้อมช่วยผู้สูงอายุปรับปรุง “บ้านสบายเพื่อยายตา”

 

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบความช่วยเหลือแก่นักศึกษาพิการของศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ  พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับคนพิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว และประชาชนผู้ต้องการประกอบอาชีพ รวมถึงร้านกาแฟที่เป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น และมีวิทยากรมืออาชีพเข้ามาฝึกสอนการเป็นบาริสต้าอีกด้วย นับเป็นโครงการที่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และตอบโจทย์ทั้งการลดค่าครองชีพของพนักงานและสร้างทักษะ สร้างอาชีพให้แก่นักเรียนและประชาชนที่ต้องพึ่งตนเอง มีรายได้บนความยั่งยืน จะเป็นการเพิ่มศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความยากจนที่ตอบโจทย์รัฐบาลระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง พม. และ ศธ. 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 98 หมู่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบบ้านโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและยากไร้ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ให้กับนายเสน่ห์ มีมาก ผู้มีความกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดและแผ่นดินบ้านเกิด  และมีความพยายาม ต่อสู้ชีวิต ไม่ย่อท้อกับปัญหาอุปสรรค นับว่าบ้านหลังนี้มีความโชคดีมากที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองจากเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังทอง (กองทุนวันละบาท) รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนด้วย ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการให้รางวัลกับสังคมสำหรับผู้มีความกตัญญูและสู้ชีวิต อีกทั้งเป็นสิ่งที่เราพยายามทำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งนี้ ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวง พม. ได้ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการไปแล้ว 200,000 ครัวเรือน และในปี 2566 จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมอีก 50,000 ครัวเรือน 

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More