ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว ณ วัดหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว ณ วัดหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ คณะผู้บริหารหน่วยงาน และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีพร้อมกันทั้ง 16 อำเภอ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

ในการนี้ พระครูอาทรบุญวิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลหันตรา/เจ้าอาวาสวัดสมณโกฏฐาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูใบฎีกาประเทือง กนฺตจาโร เจ้าอาวาสวัดหันตรา /เลขานุการเจ้าคณะตำบลหันตรา และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาในครั้งนี้ ตามที่ สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ความทราบแล้ว นั้น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประจำทุกวัน

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีดังกล่าว ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา โดยในวันที่ 23 มกราคมนี้ ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนหน่วยงานและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า หลอมรวมดวงใจร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230122230746566

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More