ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับสมาคมและผู้ผลิตยานยนต์ไทยแก้ไขปัญหาถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐาน พร้อมเปิดใช้งาน “ระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัย” เมื่อมีการดำเนินการทางทะเบียน และภาษีรถ

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับสมาคมและผู้ผลิตยานยนต์ไทยแก้ไขปัญหาถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐาน พร้อมเปิดใช้งาน “ระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัย” เมื่อมีการดำเนินการทางทะเบียน และภาษีรถ

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับสมาคมและผู้ผลิตยานยนต์ไทยแก้ไขปัญหาถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐาน พร้อมเปิดใช้งาน “ระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัย” เมื่อมีการดำเนินการทางทะเบียน และภาษีรถ

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับสมาคมและผู้ผลิตยานยนต์ไทยแก้ไขปัญหาถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐาน พร้อมเปิดใช้งาน “ระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัย” เมื่อมีการดำเนินการทางทะเบียน และภาษีรถตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากกรณีรถตู้ตามที่มีรายงานปัญหาการทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัย ยี่ห้อทาคาตะ (Takata) ในรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่าย ในระหว่างปี 2541 – 2561 ที่เป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับผู้ขับรถและผู้โดยสารได้ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัทรถยนต์ ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อแจ้งให้เจ้าของรถที่เข้าข่ายรถติดตั้งถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะ นำรถมาตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ติดต่อเจ้าของรถ รวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของ ขบ. โดยปัจจุบันมีจำนวนรถที่ได้รับการแก้ไขถุงลมนิรภัยแล้วกว่า 1 ล้านคัน แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีรถยนต์อีกกว่า 6 แสนคัน ที่ยังมิได้นำรถเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไข ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการติดตามถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขบ. ร่วมมือกับสมาคมและผู้ผลิตยานยนต์ไทยจึงจัดทำ “ระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัย” ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ ทั้งที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและระบบชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ (DLT E-Service) หากระบบตรวจสอบและพบว่าเป็นรถที่เข้าข่ายเปลี่ยนถุงลมนิรภัยเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งโดยทันที หรือในกรณีดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ (DLT E-Service) ระบบจะขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนทันที โดยทั้ง 2 ระบบจะมีการขอข้อมูล ชื่อ – นามสกุล และเบอร์ติดต่อเพื่อนำไปใช้ในการติดต่อให้เจ้าของรถนำรถไปตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัย ซึ่งประชาชนสามารถเลือกได้ว่าจะยินยอมให้ข้อมูลหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถแล้วเสร็จ จะมีข้อความเตือนที่ใบเสร็จรับเงินให้นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการใกล้บ้านหรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.checkairbag.com อีกด้วย
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ประชาชนใช้รถที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย จึงขอเชิญชวนประชาชนตรวจสอบว่ารถของท่านเข้าข่ายต้องเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยหรือไม่ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.checkairbag.com หากพบว่าเป็นรถที่เข้าข่ายติดตั้งถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะ ให้รีบนำรถเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขที่ศูนย์บริการรถยนต์ใกล้บ้านทั่วประเทศ “ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น” ขบ. มีเป้าหมายที่จะต้องเรียกคืนรถที่เข้าข่าย “ทุกคัน” มาเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัย เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้รถทุกคนต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More