ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สภากาชาดไทย ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ร่วมในโครงการ  “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ของ กทม. 

สภากาชาดไทย ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ร่วมในโครงการ  “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ของ กทม. 

                                            

สภากาชาดไทย ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ร่วมในโครงการ 
“ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ของ กทม. 

วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานในงานปลูกต้นไม้ระหว่างสภากาชาดไทยและกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสภากาชาดไทยและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นการสร้างความตระหนัก และเป็นองค์กรแห่งการสนับสนุนแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งสภากาชาดไทยได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดให้ “ภาวะโลกร้อน” เป็นหนึ่งใน Central Theme เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในสภากาชาดไทยได้กำหนดเป็นนโยบายและแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมใน ปี 2566 
สภากาชาดไทย โดย สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จึงได้กำหนดจัดโครงการ “รวมพลังอาสาสมัครกาชาด ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร” ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ โดยการปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สาเหตุเบื้องต้นของการเกิดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นตัวการสำคัญในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังสร้างให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยได้รับพลังความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร อาสาสมัครกาชาด อาสายุวกาชาด จำนวนกว่า 900 คน และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการดังกล่าว
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More