ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เปิดตัว 11 เครือข่ายผู้ป่วย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไขข้อ กระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อของประเทศไทย

สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เปิดตัว 11 เครือข่ายผู้ป่วย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไขข้อ กระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อของประเทศไทย

สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เปิดตัว 11 เครือข่ายผู้ป่วย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไขข้อ กระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อของประเทศไทย
กรุงเทพ ห้องสัมมนา 4-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช นายกสมาคมออร์ปิดิกส์แห่งประเทศไทย พร้อมทีมคณะหัวหน้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำโดย นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ผู้จัดตั้งโครงการ “11 เครือข่ายผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์” และหัวหน้าแพทย์ผู้ดูแลแต่ละเครือข่าย ร่วมเปิดตัวการจัดตั้ง “11 เครือข่ายผู้ป่วยออโธปิดิกส์” (TOA 11 Patient Support Groups) ภายใต้ความร่วมมือของแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นนำจากโรงพยาบาล และสถาบันการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนสังคมผู้ป่วยโรคเดียวกัน สร้างกลุ่มผู้ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงเพื่อเรียนรู้การดูแลรักษา และป้องกันตนเองจากโรคในเบื้องต้น 
นอกจากนี้ ทั้ง 11 เครือข่ายผู้ป่วยฯ จะเป็นการรวมตัวของแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรคประจำแต่ละกลุ่ม เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคออโธปิดิกส์ยังจะได้ทำหน้าที่แทนประชาชน เป็นกระบอกเสียงภาคประชาชน ต่อภาครัฐ และเป็นอาสาสมัคร เพื่อให้ประชาชน ผู้ป่วยโรคกลุ่ม 11 โรคออร์โธปิดิกส์ ได้สามารถเข้าถึงบริการตามนโยบายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
11 เครือข่ายผู้ป่วยฯ โรคกระดูกและไขข้อ ประกอบด้วย
1.    กลุ่มโรคข้อไหล่ในผู้สูงอายุ
–    นายแพทย์ เอกวิทย์ เกยุราพันธ์  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
–    นายแพทย์ประกาศิต ชนะสิทธิ์  โรงพยาบาลนครธน
2.    กลุ่มโรคเส้นเอ็นขาด และหมอนรองข้อเข่าแตกจากกีฬา
–    นายแพทย์ เสริมศักดิ์ สุมานนท์  หน่วยกีฬาเวชศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
–    นายแพทย์วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน 
3.    กลุ่มโรคข้อสะโพกเสื่อม
–    นายแพทย์ยิ่งยง สุขเสถียร  กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
–    นายแพทย์จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
4.    กลุ่มโรคข้อเข่าเสื่อม
–    นายแพทย์ปียะ ปิ่นศรศักดิ์  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
–    นายแพทย์วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
5.    กลุ่มโรคกระดูกพรุน และกระดูกหักในผู้สูงอายุ
–    นายแพทย์ ธงชัย สุนทราภา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
–    นายแพทย์สิริพงศ์ รัตนไชย โรงพยาบาลเมดพาร์ค 
6.    กลุ่มโรคปวดหลัง ขาชา
–    นายแพทย์ วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
–    นายแพทย์ธำรง เลิศอุดมผลวณิช ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลรามาธิบดี
7.    กลุ่มโรคมือขยัน : นิ้วล็อค มือชา
–    นายแพทย์ สุนทร วงษ์ศิริ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
–    นายแพทย์ต่อพล วัฒนา  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
8.    กลุ่มโรคปวดส้นเท้า เอ็นร้อยหวาย
–    นายแพทย์ ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย  กองออร์โธปิดิกส์   โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
–    นายแพทย์ธนัตถ์ วัลลีนุกุล  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์     
9.    กลุ่มโรคเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อ
–    นายแพทย์ปียะ เกียรติเสวี  สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
–    นายแพทย์พิชยา ธานินทร์ธราธาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
10.    กลุ่มโรคปวดคอ ร้าวลงแขน
–    นายแพทย์ ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
–    นายแพทย์กฤษณ์ เจริญลาภ  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
11.    กลุ่มโรคเท้าปุก
–    แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลรามาธิบดี
–    แพทย์หญิงพิภัทรา สายโลหิต กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ   

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ช่องทางเว๊บไซด์ เฟสบุค หรือ โทร. 02-716-5436-7
ข้อมูล : สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

                         ****************************

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More