ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.สุชาติ ขึ้นเชียงรายติดตามสถานการณ์แรงงาน พัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

รมว.สุชาติ ขึ้นเชียงรายติดตามสถานการณ์แรงงาน พัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

รมว.สุชาติ ขึ้นเชียงรายติดตามสถานการณ์แรงงาน พัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

รมว.สุชาติ ขึ้นเชียงรายติดตามสถานการณ์แรงงาน พัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน
 
          วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 ผลการเร่งรัดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และส่งเสริมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ และการดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในเศรษฐกิจระดับชุมชน สินค้าอุตสาหกรรมในชุมชน วิสาหกิจชุมชน โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
          นายสุชาติ กล่าวว่า ในวันนี้ผมได้มาประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานที่ได้ให้ไว้ และรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านแรงงานที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาแรงงานทุกช่วงวัยให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและการประกันสังคม ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการบริการ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังเป็นจังหวัดสำคัญของภาคเหนือตอนบนที่มีพื้นที่ติดชายแดน มีภูมิอากาศเหมาะสมและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ สามารถเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเชื่อมโยงการพัฒนากับกลุ่มจังหวัดดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ พร้อมรองรับการค้าและการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ด้านโลจิสติกส์ และด้านอื่น ๆ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
          นายสุชาติ กล่าวต่อว่า การประชุมฯ ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนและความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามนโยบาย เพื่อพัฒนาประชาชนทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ได้นำไปปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More