ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มทร.ศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยการจัดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์เพื่อส่งเสริมและเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเกษตรให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงาน

ภายในงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์มีทั้งกิจกรรมทางด้านสัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ จักรกลการเกษตร ประมง เทคโนโลยีภูมิทัศน์ รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตร ทั้งด้านการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ แบบจำลองการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm นิทรรศการและการฝึกอบรมอาชีพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เช่น การปลูกผักไร้ดิน การเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน การเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การจัดอบรมวิชาการแก่เกษตรกร เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดทางด้านเกษตร อาทิ การประกวดโคชน การสาธิตการแข่งขันชนโค การสาธิตการแข่งขันชนไก่ การแข่งขันนกกรงหัวจุก การประกวดไก่แจ้สวยงาม การประกวดปลากัด การประกวดสุนัข การแข่งขันว่ายน้ำสุนัข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก และยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค การแสดงจากศิลปินนักร้องทุกค่ำคืน อีกทั้งในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์ ยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (NUCA) ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

สำหรับพิธีเปิดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 2566 จะจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. โดยได้รับเกียรติจากนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนภายในจังหวัดและใกล้เคียงเข้าร่วมงาน รับรองว่าทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 2566 กลับมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่สมการรอคอย จัดเต็ม 10 วัน 10 คืน ทั้งนิทรรศการวิชาการ อบรมระยะสั้น การประกวดแข่งขันกิจกรรมบนเวที และอีกมากมายพลาดไม่ได้ วันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More