ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324

สำนักงานประจำวันจังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์ผู้เสียสละพลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 กำหนดประกอบพิธีรำลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละพลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นั้น จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิอนุสรณ์ผู้เสียสละดังกล่าว เพื่อนำเงินช่วยเหลือครอบครัววีรชนที่เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ ทุพลภาพ และให้เป็นทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของวีรชนผู้เสียสละตลอดทั้งเพื่อบำรุงรักษาอนุสรณ์ผู้เสียสละ โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิอนุสรณ์ผู้เสียสละพลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ได้ที่สำนักงานจังหวัดแพร่ กลุ่มงานอำนวยการ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2566

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More