ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้ จะขยายตัวที่ร้อยละ 3.8 จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว

คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้ จะขยายตัวที่ร้อยละ 3.8 จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 ว่า จะขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.8 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียที่จะเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาจำนวน 27.5 ล้านคน ส่งผลให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าจะชะลอลงตามการชะลอลงของอุปสงค์ประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยคาดว่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จะขยายตัวที่ร้อยละ 0.4 สำหรับการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.5 ตามรายได้ภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น โดยบทบาทของนโยบายการคลังจะยังมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 จากความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่มกลับมาดีขึ้น ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป จะอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย เนื่องจากราคาพลังงานโลกที่ลดลง ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุล 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ GDP

สำหรับปัจจัยที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ มาจากภาคการท่องเที่ยวที่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้มากกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ตามแนวทางการเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลจีน แต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยง อาทิ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More