ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกฯ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 65 และงานเกียรติยศจักรดาวปี 66 สดุดีศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

นายกฯ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 65 และงานเกียรติยศจักรดาวปี 66 สดุดีศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (27 มกราคม 2566) เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 65 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2566 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทย พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมคณะ และมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ครอบครัวผู้ได้รับรางวัล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
 
เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร นายกรัฐมนตรียืน ณ แท่นด้านหน้ากองทหารเกียรติยศเพื่อรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ นายกรัฐมนตรีเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องรับรองอัศวิน จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยการคำนับ วางพานพุ่มสักการะ แล้วถวายความเคารพโดยการคำนับอีกครั้งหนึ่ง โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวคำปฏิญญาณ “ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต” ผู้ร่วมพิธีกล่าวตาม 3 ครั้ง ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะไปยังอนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อวางพวงมาลา เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร เข้าสู่หอประชุมนวนครินทร์
 
นายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงานเกียรติยศจักรดาว ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีแสดงมุทิตาจิตต่ออดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร โดยการมอบพานธูปเทียนแพและมาลัยดอกไม้แด่ประธานคณาจารย์ จากนั้น นายกรัฐมนตรีชมวีดิทัศน์ “จักรดาวเพื่อแผ่นดินไทย” รางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี 2566 ก่อนมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี 2566 แก่ทายาทของศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คือ ร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 52 โดยนางมาลิน แร่ทอง มารดาของร้อยเอก ชินดนัยฯ เป็นผู้รับรางวัล   
 
ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีชมวีดิทัศน์รางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2566 แล้วมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นการเชิดชูและยกย่องศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหารที่มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบัน จำนวน 11 ราย ดังนี้
 
1) พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 ปลัดกระทรวงกลาโหม สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
2) พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 ผู้บัญชาการทหารเรือ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
3) พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 ผู้บัญชาการทหารอากาศ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
4) พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
5) พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
6) พลเอก ณตฐพล บุญงาม นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 อดีตเสนาธิการทหาร  สาขาการทหาร
7) พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก สาขาการทหาร
8) พลตำรวจโท สรายุทธ สงวนโภคัย นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25 ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสาขาพัฒนาสังคม
9) พลตรี เจียรนัย วงศ์สอาด นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 29 ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสาขาพัฒนาสังคม
10) พันโท หนุน ศันสนาคม นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 30 ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ และ
11) พลตำรวจตรี พันธนะ นุชนารถ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 32 รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวสดุดีแด่ร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการและการฝึก หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายทหารผู้มีจิตวิญญาณทหารกล้าที่เสียสละทุ่มเทแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของชาติ และสร้างสันติสุขแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งเกียรติภูมิของร้อยเอก ชินดนัยฯ จะถูกจารึกไว้ในจิตใจของเหล่านักเรียนเตรียมทหารทุกคนตลอดไป
 
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวที่เป็นเครื่องยืนยันถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม และประเทศชาติมาโดยตลอด พร้อมทั้งนำมาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจสู่ศิษย์ของโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารจะดำรงตนเป็นสุภาพบุรุษชายชาติทหารและแบบอย่างที่ดีให้ศิษย์รุ่นน้องได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนด้วยความ “สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม” ตามคติพจน์ของสถาบัน
 
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกคนพร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ถวายพวงมาลัยพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และรับการเคารพ ณ แท่นด้านหน้ากองทหารเกียรติยศ เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
 
สำหรับงานเกียรติยศจักรดาวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหารทุกรุ่น และเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว รวมถึงศิษย์เก่าที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นสถาบันที่สร้างและหล่อหลอมนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความพร้อมทั้งจิตวิญญาณ ทัศนคติที่ดีของความเป็นทหาร ตำรวจ พร้อมเป็นกำลังที่สำคัญของกองทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรักษาความมั่นคง และพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงสืบไป 
ที่มา : 

ขขข

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More