ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมอนามัย ร่วมกับ กทม. เตรียมรับมือ PM2.5 แนะประชาชนและกลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังและป้องกันตนเอง หากมีอาการรุนแรง รีบไปพบแพทย์ทันที

กรมอนามัย ร่วมกับ กทม. เตรียมรับมือ PM2.5 แนะประชาชนและกลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังและป้องกันตนเอง หากมีอาการรุนแรง รีบไปพบแพทย์ทันที

กรมอนามัย ร่วมกับ กทม. เตรียมรับมือ PM2.5 แนะประชาชนและกลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังและป้องกันตนเอง หากมีอาการรุนแรง รีบไปพบแพทย์ทันที

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากรายงานเฝ้าระวังของกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานคร สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและปิด ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระบบต่าง ๆ หากมีอาการรุนแรง ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

ประชาชนควรเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจาก PM2.5 โดย 1) ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ โดยให้สังเกตสีเป็นหลัก หากเป็นสีส้มและสีแดง ซึ่งเป็นค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2) ประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นและต้องดูแลป้องกันตนเองเป็นพิเศษ 3) ในช่วงที่ฝุ่นละอองสูง ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกบ้าน 4) ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทั้งหน้ากากอนามัยหรือ N95 สามารถเลือกสวมได้ความตามเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม 5) ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดในช่วงฝุ่นสูง ทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ โดยการเช็ด/ถู แบบเปียก 6) หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในบริเวณที่มีฝุ่นสูง และห้ามสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นทุกชนิดขณะออกกำลังกายโดยเด็ดขาด หรือเปลี่ยนมาออกกำลังกายในบ้าน และ 7) สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและคนในครอบครัว หากพบว่ามีอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง หรืออาการผิดปกติทางร่างกายอื่น ๆ ให้รีบพบแพทย์ทันที

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More