ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คลังเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างปล่อยเงินกู้ แนะเช็กข้อมูลผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ก่อนทำธุรกรรม

คลังเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างปล่อยเงินกู้ แนะเช็กข้อมูลผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ก่อนทำธุรกรรม

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการชี้ชวนให้ประชาชนเข้าทำธุรกรรมกู้เงินในลักษณะต่าง ๆ มากมายซึ่งบางแห่งมีการอ้างอิงว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้

ปัจจุบันกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้มีการอนุญาตให้เอกชนประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้ในโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือ “สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์” วงเงินไม่เกินรายละ 50,000-100,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังมีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ไปแล้วทั้งสิ้น 1,097 ราย กระจายใน 76 จังหวัด

ดังนั้นกระทรวงการคลังขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สนใจจะใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ระมัดระวัง และตรวจสอบรายชื่อว่าบริษัทที่ตนจะทำธุรกรรมด้วยนั้น เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังจริงหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ “ www.1359.go.th ” และขอย้ำว่า “การกู้เงินจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต จะต้องไม่มีลักษณะการเอาเปรียบผู้กู้ เช่น ให้ผู้กู้โอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือเงินค้ำประกันใด ๆ ให้บริษัทก่อนจะได้รับเงินกู้ หรืออ้างว่าได้มีการทำสัญญาแล้ว แต่ผู้กู้ต้องโอนเงินล่วงหน้าให้บริษัทก่อนจึงจะยกเลิกสัญญาได้ เป็นต้น”

สำหรับประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามารถร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ของท่าน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1599 หรือเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com และในกรณีที่มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และแจ้งเบาะแสร้องทุกข์เกี่ยวกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สายด่วน 1359 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More