ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รัฐบาลเดินหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 พร้อมอนุมัติวงเงิน 2,016 ล้านบาท กระตุ้นการท่องเที่ยว

รัฐบาลเดินหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 พร้อมอนุมัติวงเงิน 2,016 ล้านบาท กระตุ้นการท่องเที่ยว

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการรัฐบาลเล่าเรื่องกับทีมนารีสโมสร ว่า รัฐบาลอนุมัติวงเงิน 2,016 ล้านบาท เพื่อดำเนิน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- กันยายน 2566 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน 560,000 ห้อง/สิทธิ์

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน สูงสุด 5 ห้อง/สิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (e-voucher) 600 บาท/วัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์จำนวน 5 สิทธิ์ ส่วนประชาชนที่เคยใช้สิทธิ์แล้ว สามารถกดให้ความยินยอม (consent) ในระบบได้เลย โดย 5 สิทธิ์ดังกล่าวไม่นับรวมสิทธิ์ที่ใช้แล้วในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 และผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล เช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่มุ่งให้เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการบรรเทาภาระของประชาชน

 

ทั้งนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 มีแนวทางป้องกันการทุจริต ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีระบบแสดงจำนวนห้องพักของแต่ละโรงแรม/ที่พัก หากมีการจองเกินจำนวนห้องที่แจ้งไว้ ระบบจะสามารถจำกัดการจองได้ โดยมอบให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสาขาในประเทศ เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อป้องกันการขึ้นราคาห้องพักเกินจริง จึงให้มีการระบุในแบบฟอร์มยินยอมให้ชัดเจน หากโรงแรมที่พักเจตนาขึ้นราคาห้องพักเกินจริง สามารถเอาผิดเรียกเงินคืน และระงับการจ่ายได้ รวมทั้งต้องได้รับโทษถึงการตัดสิทธิในการเข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาล รวมทั้งจะมีระบบสแกนใบหน้าของผู้ใช้สิทธิในการเชคอินเข้าพักและการใช้ e-voucher เพื่อป้องกันการใช้บัตรประชาชนผู้อื่นสวมสิทธิ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More