ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“สาธิต” ลุยต่อ เสริมศักยภาพ “อสม. ระยอง” อำเภอแกลง และ อำเภอบ้านค่าย

“สาธิต” ลุยต่อ เสริมศักยภาพ “อสม. ระยอง” อำเภอแกลง และ อำเภอบ้านค่าย

“สาธิต” ลุยต่อ เสริมศักยภาพ “อสม. ระยอง” อำเภอแกลง และ อำเภอบ้านค่าย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน จ.ระยอง เพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ เพื่อฟื้นฟูความรู้และยกระดับเป็น อสม.หมอประจำบ้าน พร้อมย้ำให้ยึดอุดมการณ์จิตอาสา ร่วมดูแลผู้สูงอายุตาม

 

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน จ.ระยอง เพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ เพื่อฟื้นฟูความรู้และยกระดับเป็น อสม.หมอประจำบ้าน พร้อมย้ำให้ยึดอุดมการณ์จิตอาสา ร่วมดูแลผู้สูงอายุตามนโยบาย และเร่งเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน

     ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน จังหวัดระยอง ปี 2566 เพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ 1,800 คน ได้แก่ อสม.อำเภอแกลง จำนวน 800 คน ในวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอแกลง และ อสม.อำเภอบ้านค่าย จำนวน 1,000 คน ในวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ ศาลาโดมเขียว ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย โดยมี นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นพ.ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายเริงชัย สุขสิลา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ผอ.โรงพยาบาล คณะผู้บริหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ 

       ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้คนไทยทุกคนมีหมอประจำตัว 3 คน ซึ่ง อสม.จะเป็นหมอคนแรก คือ หมอประจำบ้าน ที่เป็นกลไกสำคัญเชื่อมต่อการทำงานกับหมอสาธารณสุข และหมอครอบครัว การให้ความรู้ด้านวิชาการ เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ อสม.สามารถจัดการปัญหาสุขภาพของประชาชน ร่วมกับทีมหมอครอบครัวและเครือข่ายสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้ยึดอุดมการณ์จิตอาสา ทำงานอย่างเต็มที่ ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง อีกทั้งดำเนินงานตามนโยบายปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทยร่วมดูแลคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ มุ่งสู่เป้าหมาย 10 ล้านคนทั่วประเทศ ตลอดจนช่วยกันเร่งกระตุ้นเชิญชวนประชาชนเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม เพื่อช่วยลดการป่วยหนักและการเสียชีวิต

       สำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม.ฯ จังหวัดระยอง กำหนดจัดให้ครบทั้ง 8 อำเภอ รวม 5,000 คน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ ได้แก่ ครั้งที่ 1 อสม.อำเภอเมืองระยอง จำนวน 1,200 คน วันที่ 14 มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 อสม.อำเภอแกลง จำนวน 800 คน วันที่ 28 มกราคม 2566 ครั้งที่ 3 อสม.อำเภอบ้านค่าย จำนวน 1,000 คน วันที่ 29 มกราคม 2566 ครั้งที่ 4 อสม.อำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอบ้านฉาง จำนวน 800 คน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 5 อสม.อำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมา จำนวน 700 คน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 และครั้งที่ 6 อสม.อำเภอปลวกแดง จำนวน 500 คน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายและการออกบูธของสมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย การบรรยายการดำเนินงานของ อสม. และการให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 และการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/64304

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More