ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วธ. นำร่องจัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ส่งเสริมชาวพุทธพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญ

วธ. นำร่องจัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ส่งเสริมชาวพุทธพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ“ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ที่วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี ซึ่งกรมการศาสนาจึดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ด้วยการนำอาหารสุขภาพลดความเสี่ยงของโรคต่างๆแก่พระสงฆ์ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญกันเป็นครอบครัว รักษาศีล และเจริญจิตตภาวนาทุกวันพระเดือนละ 4 วัน ทั้งยังเป็นการอุดหนุนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำขวัญเรียม เป็นการกระจายเกิดกระแสเงินหมุนเวียน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและช่วยลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกลดโลกร้อน

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดกิจกรรมต้นแบบในส่วนกลางแล้ว จะได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป ขณะที่ในส่วนภูมิภาค จะร่วมกับจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรมต้นแบบวันพระ 4 ภาค และขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรมดังกล่าวตามวิถีชีวิตและตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More