ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชาวไทยทั่วประเทศพร้อมใจกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำกิจกรรมทางศาสนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

ชาวไทยทั่วประเทศพร้อมใจกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำกิจกรรมทางศาสนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

ชาวไทยทั่วประเทศพร้อมใจกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำกิจกรรมทางศาสนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

ชาวไทยทั่วประเทศพร้อมใจกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำกิจกรรมทางศาสนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมีพระภิกษุที่อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรฯ รวม 7,813 รูป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้ในหลายจังหวัดได้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครบห้วงเวลา 15 วัน ตามโครงการฯ โดยได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ แล้ว รวม 75 จังหวัด เช่น ที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัดพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พระวิปัสสนาจารย์ และผู้สนับสนุนโครงการฯ ณ วัดยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว โดยได้รับเมตตาจาก พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวสมุทรสาคร ร่วมพิธี รวมทั้งที่จังหวัดตาก ได้มีการจัดพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดส้มเกลี้ยง ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก โดยได้รับเมตตาจาก พระครูสิริสุตวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอวังเจ้า เจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนชาวตาก ร่วมในพิธี ซึ่งในการลาสิกขาครั้งนี้ ยังมีพระนวกะที่ยังคงประสงค์อุปสมบท เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งพสกนิกรทั่วไทยต่างเฝ้าติดตามพระอาการ พร้อมร่วมใจถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี ต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พี่น้องประชาชนในอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศได้จัดพิธีทางศาสนาและประกอบศาสนกิจอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน อาทิ

1. จังหวัดจันทบุรี ที่ห้องประชุมราชวิมลมุนี พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี พระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ข้าราชการตุลาการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

2. จังหวัดน่าน ที่วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวน่าน ร่วมพิธี

3. จังหวัดร้อยเอ็ด ที่วัดสระทอง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด พระโสภณปริยัตยาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านยางเครือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวน่าน ร่วมพิธี

4. จังหวัดพิจิตร ที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร พระราชสิทธิเวที รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวพิจิตร ร่วมพิธี

5. จังหวัดสมุทรสงคราม ที่วัดเพชรสมุทร วรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองสมุทรสงคราม พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทร วรวิหาร พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวพิจิตร ร่วมพิธี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนชาวสมุทรสงคราม ร่วมพิธี

6. จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่วัดหมอนไม้ ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมี นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการ และประชาชนชาวอุตรดิตถ์ ร่วมพิธี

7. จังหวัดอุบลราชธานี ที่พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 และพระวชิรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการ นักเรียน และประชาชนชาวอุบลราชธานี ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

8. จังหวัดระยอง ที่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง นางชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบบ้านสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง สร้างบ้าน และซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 ให้กับประชาชน ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ปลัดจังหวัดระยอง นายอำเภอแกลง ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกศาสนิกได้ร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More