ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สาธารณสุขพะเยา ร่วม Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย พื้นที่จังหวัดพะเยา”

สาธารณสุขพะเยา ร่วม Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย พื้นที่จังหวัดพะเยา”

นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธีเปิด Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย พื้นที่จังหวัดพะเยา” ณ โรงพยาบาลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์สุชาญ ปริญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน นายกกิ่งกาชาดอำเภอจุน ผู้แทนจากเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน บุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน โรงพยาบาลจุน ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมจำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย พื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน และได้มอบแว่นตา ผ้าอ้อม ฟันเทียม ของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย เช่น ผ้าห่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนของขวัญ แว่นตา ผ้าอ้อม จากร้านค้า ภาคเอกชน กิ่งกาชาดอำเภอจุน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ สำหรับการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติต่างๆ จะได้รับการดูแลส่งต่อ คลินิกผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลเพื่อรับการดูแล รักษา และประสานความช่วยเหลือตามแนวทางต่อไป

ทั้งนี้กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวได้เริ่ม Kick off ที่อำเภอจุน และกำหนดจัดกิจกรรมทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230130144852770

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More